Coaching & Loopbaanbegeleiding 

 

 

 

    Kennismaking

    Allure
    e-mail
     Contact
    Trainingen
    Coachend leidinggeven
    Individuele coaching
    Effectieve communicatie
    Nieuws
    Actuele mededelingen
    Links
    NOLOC
    Websites

 

  

  ALLURE-Coaching is lid van de NOLOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUELE COACHING

Wat is coaching? Coachen is letterlijk vertaald: begeleiden en doen bewegen. Wij voegen er graag iets aan toe: Allure geven aan de eigenwaarde en ontwikkeling.

Er gebeurt veel in een mensenleven. Soms zo veel dat er een moment ontstaat dat even stil moet of mag worden gestaan bij wat er allemaal gebeurt en wat er is. Genieten of verwerken van ervaringen. En soms gebeurt het dat een luisterend oor een meerwaarde kan vormen daarbij.

Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen hebben veel mensen zelf steeds minder ruimte om daar tijd voor vinden. Stress, zakelijke druk en bedreigingen als ontslag, ziekte en verlies zorgen er voor dat mensen met hun neus op de feiten worden gedrukt. Niet altijd is men dan in staat het nog zelf allemaal aan te kunnen.  

Allure biedt in zulke omstandigheden een stuk persoonlijke ondersteuning. En helpt mensen in het (her)vinden van de eigen bezieling, zingeving en behoeften. In het oproepen van de eigen allure. 

Ieder mens heeft eigen unieke kwaliteiten en Allure zorgt er voor dat de mens zich kan ontplooien en ontwikkelen in de samenleving.  Het gevoel hebben dat werk, hobby, vrienden en omgeving passen is iets wat de mens plezier, verbinding, energie, gevoel van geluk en succes oplevert.

In 1 woord, ALLURE.  

Hans Bol is een bevlogen, bewogen en inspirerende levenscoach en begeleidt op creatieve en professionele wijze mensen in onderstaande persoonlijke trajecten. 
Tevens werkt Hans ook in opdracht voor bedrijven die graag willen investeren in een stuk functionele en persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en executives ten behoeve van een nog meer succesvolle carriere, of een groei in functionele rolverdelingen.

 

Testimonials cliënten

 

Individuele Coaching  

Hoe staat mijn leven er nu voor?
Wat voor idealen kan ik nog verwezenlijken?
Wat is er na tegenslagen nog voor mij mogelijk?. 
Komen mijn kwaliteiten, ervaring en kennis nog wel tot hun recht, of is dat binnen een andere functie, baan of plek optimaler en goed te realiseren?
Is het leven wat ik nu leid nog wel bevredigend?
Wat kan er nog beter in mijn communicatie?

Levensvragen die als ze lang blijven zweven een eigen en soms destructieve leven kunnen gaan leiden.

In de persoonlijke coachingsgesprekken kunnen blokkades, wensen, behoeften en gevoelens hun weg vinden in een vertrouwde en energiegevende omgeving. Thema’s van velerlei aard vinden daarin hun ruimte. Patronen kunnen worden ontdekt, net als de eigen biografie.

Allure zet gedurende de gesprekken de nodige levenswijsheid en ervaring in als spiegels en metaforen en heeft in haar onderkomen zeer veel mogelijkheden om creatieve uiting te geven aan gevoelens en wensen.  

Levenscoach Hans Bol heeft persoonlijk ondervonden hoe het is om het leven uiteindelijk een verrassende en energievolle wending te geven. Daarmee weet hij als geen ander hoe ieder unieke mens een weg kan vinden naar een stuk verwerking, herbezieling en energie.

Iedere cliënt kan met die ondersteuning de eigen weg ontdekken en dat wat besproken kan worden, ook gehoord wordt.

Tevens weet Hans door zijn netwerken en ervaringen als carrièrecoach bronnen en wegen bespreekbaar te maken, met ondersteuning van de nodige coachingsmethodieken.

Hoofdzaak in de vertrouwde gesprekken is dat de cliënt zijn/haar plek en feedback vindt, zonder voorwaarden en verwachtingen. En Hans als metgezel daarbij ontmoet.  

Een coachingsgesprek kan per afspraak worden gevoerd. Een oriënterend gesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend..

De tarieven van de vervolggesprekken zijn 135,00 Euro inclusief materialen en 19%  Btw.

Indien de werkgever voor vergoeding zorgdraagt ligt het tarief op 135,00 Euro, inclusief materialen en exclusief 19% Btw.

De gesprekken vinden plaats op de locatie aan de Delving 65 te Akersloot. In uitzonderlijke gevallen kan dat ook op een andere locatie plaatsvinden.

 

Breng Allure in je leven, ontdek wat je te bieden hebt, het is meer dan dat je ooit had kunnen denken.  

In de coaching biedt ALLURE twee specifieke themagerichte trajecten: