Coaching & Loopbaanbegeleiding 

 

 

    

    

    Kennismaking

    Allure
    e-mail
     Contact
    Trainingen
    Coachend leidinggeven
    Individuele coaching
    Effectieve communicatie
    Nieuws
    Actuele mededelingen
    Links
    NOLOC
    Websites

 

  

  ALLURE-Coaching is lid van de NOLOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Publicaties, Nieuws en PERSBERICHTEN

 

 

De symbiose tussen leidinggeven en coachen                        Onderwerp: veranderen van managementstijl

artikel door Hans Bol. 

Door nieuwe inzichten, maatschappelijke ontwikkelingen, herijking van bedrijfsdoelen en trainingen besluiten bedrijven tot het veranderen van de wijze waarop wordt gemanaged.  

De vele inspanningen die worden getroost om de gewenste veranderingen te vormen, te ontwikkelen en daarin besluiten te nemen zijn voornaam en leiden tot soms imposante visies en missies.

Het team wat uiteindelijk de investeringen en inspanningen tot invoering moet brengen is dicht bij de visievorming en besluitvorming betrokken.

Vaak is er veel energie aanwezig om de implementatie binnen het bedrijf of de organisatie tot stand te brengen.  

Een uitdaging in deze dynamische en energieke veranderingssituatie is de aanwezige energie en inzichten zodanig te communiceren dat de gehele organisatie er zijn voordeel mee kan doen.  

Wat echter vaak gebeurt is dat de kennis die dit veranderingsproces met zich mee brengt zich moeilijk laat vertalen naar de rest van het bedrijf of de organisatie.

Vaak wordt een beroep gedaan op externe adviesbureau’s die hun expertise ten behoeve van een benodigd communicatietraject inzetten.Met meestal een gecommuniceerde implementatie als resultaat.  

En dan moet er verder worden gegaan. Met andere woorden, nu moet de rest van de organisatie aan de slag onder veranderde condities, welke ook op de individuele medewerkers van invloed kunnen zijn.

Sterker nog, bij verandering van managementstijl is dat op iedereen van toepassing.  

Van belang is dat iedereen goed is geïnformeerd, en daar kan het vaak zoveel beter.

Introductie van een andere managementstijl zoals bijvoorbeeld Competentiemanagement vraagt een voorname inspanning op het gebied van communicatie. Rechtstreekse communicatie naar de medewerkers toe. Vooral naar hen die niet rechtstreeks betrokken zijn geweest bij het initiëren van de veranderingen.  

En daar gaat het dan mis. Medewerkers krijgen in hun beleving een nieuwe managementstijl of tool opgelegd. Daarmee stopt vaak het vermogen het tot zich te kunnen nemen.

En wordt het hiaat tussen betrokken management en de rest van de organisatie zichtbaar.

Geen hiaat in de goede wil, geen hiaat in bereidwilligheid, maar een verschil van inzichten en beleving.  

Hoe kunnen medewerkers zodanig worden geïnformeerd dat zij ten volle hun waarde voor het bedrijf kunnen blijven betekenen? Hoe kunnen veranderingsprocessen zo succesvol worden dat iedere medewerker weet waar het om en over gaat? Dat vraagt om goede en open communicatie, waarin de medewerkers ieder voor zich de gelegenheid krijgen en vinden om te leren, zonder alleen maar opgelegd te krijgen.

Het aspect coachen kan hier een positieve rol in vervullen.  

Ieder mens vindt dingen opgelegd krijgen van nature vaak niet prettig. Tenzij goed wordt uitgelegd waarom, waarvoor en wat haar/zijn rol en ruimte erin is.  

Ik ben op basis van mijn ervaringen , waarnemingen en rol dit soort veranderingsprocessen als indrukwekkende en invloedrijke gebeurtenissen gaan zien. En van mening dat een succesvol slagen ervan sterk afhankelijk is van goede directe en persoonlijke communicatie.

Zonder dat blijft het hiaat tussen manager en medewerker in stand. En dat is jammer, omdat beiden graag willen, maar verschillen van kennis en rol. Delen en bespreken van die kennis leidt tot duidelijke en gedeelde competenties.leidt tot een succesvol veranderende organisatie met succesvol daarin bewegende medewerkers.  

Veel bewegen draagt het risico op afhaken met zich mee. En dat gebeurt niet met opzet, dat gebeurt door onvoldoende of onjuiste communicatie.

Soms is een externe partij uitermate geschikt om de communicatie tussen de reeds veranderde manager en niet op de hoogte zijnde medewerker zodanig te stimuleren dat veranderen geen afhakers en achterblijvers kent.  

Succesvolle bedrijven en hun medewerkers kennen elkaar in strategie, missie en veranderingen.

 

Training Coachend Leiding krijgen voor kindercentra Pinkeltje en Pipi's        Juli 2005

ALLURE is in samenwerking met RUUD KLERKS Trainingen gestart met de training Coachend Leiding Krijgen. Alle medewerkers van twee kindercentra hebben zo kennis gemaakt met coaching. Hoe hiermee om te gaan en hoe hierin de eigen coachingswensen duidelijk te krijgen voor de deelnemers zelf en de betrokken coach. De attitude in wederzijdse communicatie is hierin een sleutelfactor. Diverse communicatiethema's zijn in de training aan de orde om bewust te worden van de ongekende mogelijkheden die ieder in zich heeft. Hierdoor ontstaat een hoger rendement van coachingsgesprekken die passen bij de managementstijl Coachend Leidinggeven. Verder is er veel aandacht voor het leren helder beschrijven van eigen doelen binnen het kader van het Persoonlijke OntwikkelingsPlan (POP). Dat creëert voor de deelnemers zelf en later ook voor de coach resultaatgerichte uitgangspunten voor de coachingscyclus. De resultaten van de oefeningen worden door de deelnemers later meegenomen in de praktijk en ingebracht in coachingsgesprekken.

Deze training helpt deelnemers zich persoonlijk te ontwikkelen naar zowel een passende mentale- als praktische voorbereiding op POP gesprekken en voortgang van hun coachingsproces.

 

Coachend Leiding Krijgen  Juni 2005

Naast de training Coachend Leidinggeven voor managers wordt in samenwerking met RUUD KLERKS Trainingen een training gegeven die gericht is op medewerkers die met coachend leidinggeven of krijgen te maken hebben. In deze training wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die gecoacht worden oplevert en hoe ga je bijvoorbeeld om met het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Vanzelfsprekend mogen de deelnemers van deze training ook rekenen op thema’s gericht op effectieve communicatie waarin o.a. feedback en flexibel communiceren meegenomen zijn. Ook deze training wordt weer op maat gemaakt welke past bij de dagelijkse praktijk van de opdrachtgever.  

Met deze training biedt ALLURE uw organisatie van twee kanten mogelijkheden voor soepele integratie van coaching in management in uw organisatie. De benadering naar het kader en de aanvullende benadering naar de medewerkers.

Klik hier voor meer informatie

 

Coachen in de sportwereld                                                                             Artikel door Hans Bol

Mensen doen aan sport omdat ze graag ontspanning, lichamelijke inspanning, en sociale contacten willen hebben. Soms is het neerzetten van een prestatie een extra doel. De rode draad is dat iedere sportbeoefenaar de zinnen wil verzetten en daarvan wil genieten. Genieten van een bereikte prestatie, van de contacten, van de verbeterde conditionele gesteldheid en van de omgeving of ambiance waarin gesport wordt of dat nu onder professionele omstandigheden of recreatieve geschiedt, wanneer een sporter niet meer geniet zal hij uiteindelijk stoppen.

Belangrijk is dat de rode draad in dit verhaal het willen is. Een mens wil zich lichamelijk inspannen om een doel te bereiken. Wanneer de wil ontbreekt, is de motivatie vervolgens moeilijk op te brengen. Met andere woorden, de wil is de aanleiding om in beweging te komen en te blijven, onder welke condities dan ook. 

Inmiddels is duidelijk dat de condities steeds meer van invloed worden op de wil om te gaan of te blijven sporten. Condities die voor een belangrijk deel worden geschapen door omstanders of de omgeving waarin gesport wordt. Het belang van de omgeving zal in dit schrijven niet verder worden belicht.  

Dit artikel ziet ruimte voor verbetering van de condities welke geschapen worden door de begeleiders van sporters. En dan specifiek, de vaardigheden om de condities te verbeteren, opdat sporters hun wil blijven uiten en hun weg naar verbetering van hun sportuitoefening daarmee in overeenstemming kunnen brengen.

In veel gevallen zijn coaches in de gelegenheid een welkome aanvulling daarin te betekenen. Veel sporten zijn gebaat en zelfs afhankelijk bij de aanwezigheid van coaches. Coaches brengen structuur aan, regelen benodigde zaken, trainen, communiceren met de sporter en zijn vaak zelfs de link van de sporter naar de vereniging en de bond.  

Coaches zijn betrokken bij het wel en wee van de sporter. En duidelijk is dat een goede coach een sporter in staat stelt prettiger en/ of beter te sporten. Hoog tijd om eens te kijken wie die coaches zijn en wat ze doen. Het ligt voor de hand een enorme lijst te maken. Daarmee wordt de aandacht afgeleid van de daadwerkelijke rode draad.  

De rode draad is volgens mij het onbewuste (emotionele) lijntje tussen sporter en coach. Het lijntje wat omvat: aandacht, ondersteuning, inspiratie, betrokkenheid en zorg. 

Coaches zijn volgens mij van belangrijke invloed op de sportbeleving van de sporter. Ik heb zelf jarenlange ervaring als sporter, coach en trainer binnen de sportwereld en heb goed gezien hoe de band tussen verschillende coaches en hun sporters in elkaar zit. 

Vervolgens triggerde dit bij mij de volgende vraag:  

Hoe komt het dat sporters vertrouwen hebben in hun coach en dat daardoor hun sportplezier en prestaties toenemen?

Wederom stuitte ik op de al genoemde rode draad, echter er kwam nog 1 wezenlijk aspect naar voren. Respect in onbewuste vorm, wat vervolgens bij navraag in bewuste vorm wordt uitgesproken. Respect wat vooral in relatie werd gebracht met kennis en ervaring.

Het viel mij op dat vooral coaches die de combinatie van kennis en ervaring enerzijds en het vermogen tot inspireren, ondersteunen, stimuleren, betrokkenheid en een stuk zorg anderzijds, een belangrijke toegevoegde waarde blijken te vormen. Vaak zelfs op lange termijn, en vaak zelfs met wisselende (groepen) sporters.

Vooral dat laatste intrigeerde mij. Klaarblijkelijk zijn deze coaches in staat hun toegevoegde waarde zo te kunnen blijven inzetten dat ze verschillende (groepen) sporters succesvol ondersteunen.  

Ik neem vervolgens de vrijheid te stellen dat coaches de erfgoedbewaarders zijn in de sportwereld. Immers, een sporter stopt na een aantal jaren, terwijl coaches soms tientallen jaren actief blijven, ongeacht de wisselingen van de  (groepen) sporters die zij achtereenvolgens begeleiden of de omgeving waarin zij actief zijn.

Daarnaast werd me de invloed van de coach op de wisselwerking van communicatie en de band tussen sporter en coach steeds duidelijker.  

Wat is een succesvolle coach?  

Een succesvolle coach is in staat zijn expertise zodanig te vertalen naar sporters dat deze in staat zijn succesvol en met plezier te kunnen sporten binnen de mogelijkheden van de vereniging en de betreffende sport. 

Met andere woorden…de coach zorgt voor een optimale match tussen de wil en persoonlijke kwaliteiten van de sporter en de omstandigheden die binnen de sportwereld gelden.

Het feit dat dat vaak op langere termijn geschiedt, bevestigt mij wederom in mijn stelling dat coaches de erfgoedbewaarders zijn in de sportwereld.  

Reden des te meer om voor sportbonden en/ of organisaties te investeren in goede coaches.  

Wanneer een coach beschikt over goede coachingsvaardigheden, expertise van de sportwereld en omgevingsbewustzijn is de kans groot dat de sporters met plezier succesvol kunnen zijn.  

Het trainen van coachingsvaardigheden en effectieve communicatie is wat Allure Coaching en Loopbaanbegeleiding aanbiedt in samenwerking met Ruud Klerks training. In de training wordt gebruik gemaakt van een specifieke module voor coaches in de sportwereld. Deze module is facultatief opgebouwd, afhankelijk van de achtergrond en de praktijk van de coaches.

 

 
ALLURE  trainingen nu ook in de engelse taal voor multinationale ondernemingen en organisaties                                                            
De vraag naar training voor multinationals heeft ALLURE doen beslissen haar communicatietrainingen en leertraject coachend leidinggeven ook in de engelse taal aan te bieden. Trainingen kunnen zowel hier in Nederland als op locatie in het buitenland verzorgd worden.
ALLURE trainings now also in the English language for multinational ventures and organisations                                                             
Due to the demand for training by multinationals, Allure decided to offer her communication trainings and learning process for coaching manager also in the English language. Trainings can be planned both here in the Netherlands and on location abroad.
 
 
Kinderdagverblijf Pinkeltje te Akersloot start met training coachend leidinggeven  
Kinderdagverblijf Pinkeltje start met een management development training door leidinggevenden van haar vestiging in Akersloot en Friesland bekend te maken met de managementstijl van coachend leidinggeven. Deze vorm van leidinggeven zal een start  zijn van een ontwikkeling die haar organisatie nog meer aan laat sluiten bij de moderne praktijk van de dagopvang van kinderen. 
Met deze professionele aanpak  werken de mensen bij Pinkeltje voortvarend aan de kwaliteitscertificatie die tegenwoordig voor kinderdagverblijven in Nederland vastgesteld zijn. In samenwerking met het trainingsbureau Allure-Coaching zal dit leertraject over de komende zeven maanden vorm gegeven worden.  
Sinds september 1996 is in Akersloot het kinderdagverblijf Pinkeltje gevestigd aan de Boschweg 17b.
Kinderdagverblijf Pinkeltje biedt hele (10,5 uur) en halve (5,5 uur) dagopvang aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar. In principe 
komen alle kinderen die geen extra medische en/of therapeutische aandacht nodig hebben in aanmerking voor plaatsing.
Pinkeltje biedt een pedagogisch verantwoorde begeleiding en verzorging. Hierbij wordt aangesloten op de individuele behoefte en belevingswereld van het kind. Het leert spelenderwijs om te gaan met andere kinderen en volwassenen. 
Zijn groei tot zelfstandigheid wordt gestimuleerd in een omgeving waarin het kind zich prettig voelt. Hiernaast biedt Pinkeltje een omgeving waar veiligheid en hygiëne voorop staan.Een ruim assortiment aan speelgoed en een professionele begeleiding scheppen een klimaat waarin het kind zich volop kan ontwikkelen.Het opvangen van kinderen is een verantwoordelijke taak. Pinkeltje streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. 
Op de eerste plaats komt het kind. Ieder kind heeft persoonlijke aandacht nodig.  Pinkeltje wil zoveel mogelijk aansluiten bij de opvoeding thuis. Verder besteedt Pinkeltje aandacht aan werkoverleg, bijscholing, themaweken, kortom een intern beleid. Belangrijk is gekwalificeerd personeel en deze training is een volgende stap om deze kwaliteit voor ouders en kinderen beschikbaar te stellen. Service staat dus hoog in het vaandel bij Pinkeltje. Pinkeltje biedt het hele jaar opvang aan uw kind. (Uitgezonderd de erkende feestdagen) en er is geen zomersluiting.
 
Allure-coaching, gevestigd aan de Delving 65 te Akersloot is een coaching en trainingsburo wat maatwerk levert op het gebied van communicatieve ontwikkeling, carrierecoaching en training. Dat geschiedt zowel op groepsbasis 
als in persoonlijke trajecten. Allure vindt het uitermate belangrijk dat goede aansluiting wordt gevonden in de wensen van de opdrachtgever. Alleen op die wijze kan Allure maatwerk leveren. Pinkeltje en Allure hebben elkaar gevonden in het tot stand brengen van een gestructureerde wijze van coachend leidinggeven. Iets wat de dienstverlening van Pinkeltje zal verrijken en derhalve een bijdrage zal leveren aan hoog gekwalificeerde zorg en opvang.